Action Learning

Wat is Action Learning?

Action Learning is een zeer krachtig instrument. Het heeft een verbazingwekkend potentieel om efficiënt en effectief organisatieproblemen duurzaam op te lossen. Het wordt ingezet om (markt)kansen te realiseren, noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen, innovatie te bewerkstelligen en organisatie- of cultuurverandering te versnellen.

 

Action Learning is één van de meest constructieve methoden om een lerende organisatie te creëren. Het biedt een gedisciplineerd proces dat het leervermogen verhoogt en direct de prestaties van teams en individuen verbetert. Een Action Learning Coach coördineert en faciliteert dat proces.

 

Organisaties weten dat (kunnen) leren de meest belangrijke competentie is en dat kennis het meest waardevolle bezit is. De kracht en aantrekkelijkheid van Action Learning ligt in de mogelijkheid kennis te vergroten en tegelijkertijd kritische, urgente en complexe problemen op te lossen.

 

Deelnemers aan Action Learning Programma’s ontwikkelen -versneld- leiderschapskwaliteiten en verbeteren hun kennis en vaardigheden die zij in het dagelijks werk nodig hebben. Daarenboven ontwikkelen zij flexibiliteit en een hoog probleemoplossend vermogen.

 

Bij Morrisson hebben we verschillende variaties van Action Learning Programma’s ontworpen; variërend van 90 minuten-sessies tot meerdere sessies per maand of kwartaal.

Hoe werkt Action Learning?

U stelt een (intern) team samen die met een uitdaging, een kans of een organisatieprobleem aan de slag gaat. Er wordt een project, een Action Learning Programma opgestart waarbij leren en doen centraal staat.

 

De teamleden ontwerpen tijdens het programma zelf een strategie om het probleem op te lossen en implementeren deze. Teamleden ontwikkelen tijdens het project versneld kennis en competenties. Zij leren strategisch te denken én te handelen.

 

Morrisson levert het team een Action Learning Coach. De coach is nodig om de groep te laten focussen op wat belangrijk en urgent is. De coach helpt het team te reflecteren op wat zij leren en hoe ze effectief het probleem oplossen. Met kennis- en gedragsinterventies verhoogt de coach de prestaties van Action Learning Teams. De coach ziet erop toe dat het team functioneert op het hoogste output-niveau. Hij bewaakt dat het actie- en leerniveau het maximale niveau bereikt.

Hoe beginnen, voor welke vraagstukken?

Alvorens met Action Learning te beginnen wordt de uitdaging, het organisatieprobleem of de kans zo concreet mogelijk geformuleerd. Het moet een vraagstuk zijn dat belangrijk en dringend is voor de organisatie of het team.

 

Als het vraagstuk helder geformuleerd is, wordt bepaald wie de setleden van het Action Learning Programma zijn, wordt vastgesteld hoeveel project-sessies er nodig zijn en wordt bepaald wat de tijdspanne is waarbinnen het team leert en de oplossing implementeert.

Voorbeelden van Action Learning vraagstukken:

 

  • Hoe verhogen we de omzet met 25% in sales?
  • Hoe verbeteren we onze klantgerichtheid?
  • Hoe rekruteren en behouden we specialistische medewerkers?
  • Hoe creëren we een klantgerichte cultuur?
  • Hoe reduceren we de kosten met 10% door gebruik van Lean methodes zoals Six Sigma?
  • Hoe voorkomen we weerstand voor nieuwe verbeterde werkwijzen?
  • Hoe kunnen we de samenwerking en communicatie tussen onze teams verbeteren?
  • Hoe verbeteren we de klantenservice?
  • Hoe verbeteren we de competenties van de afdeling marketing, sales, productie…..
  • Wat is de beste strategie om nieuwe doelgroepen te benaderen?

Informatie

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u hulp bij het maken van de juiste keuze?

Meer info