Change Management

Op welke manier slaagt een verandertraject?

Dat groei- of verandertrajecten niet slagen wordt vaak toegeschreven aan menselijk gedrag. Het gaat dan over weerstand en het niet willen of kunnen veranderen. In de onderzoeksliteratuur worden er zelfs percentage’s van 50 tot 70% genoemd van verandertrajecten die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

 

Kennis en kunde van adequaat verandermanagement kan het mislukken van een groei of verandertraject voorkomen.

 

Tijdens het Change Management-programma leert u hoe u een ontwikkeltraject veranderproof maakt. U leert welke factoren groei of verandering blokkeren, met welke aanpak u dat kunt voorkomen en hoe u gedragsverandering kunt managen. We ontwerpen een action-learning-programma parallel aan een bij u aankomend of lopend verandertraject. Hierdoor kunt u wat u leert direct toepassen in de praktijk.

Ontwikkel kennis en kunde tijdens Action Learning

Het Change Management-programma wordt in de vorm van Action Learning verzorgd. Het betekent dat u met een belangrijk en actueel verander-vraagstuk binnen uw organisatie aan de slag gaat. Voorafgaand en tijdens de implementatie van de verandering ontwikkelt u versneld kennis en vaardigheden waarmee u het verandertraject laat slagen.

 

U leert de psychologie achter organisatieverandering kennen en de juiste condities te schepen om groei en verandering te laten slagen. Uw kwaliteiten om verandering te managen worden direct verhoogd.

 

Onderdeel van het programma is een test op het vermogen om verandering te kunnen managen en om te bepalen welke vaardigheden daarvoor direct getraind moeten worden.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u hulp bij het maken van de juiste keuze?

Meer info