Assessment Leer- en Ontwikkelvermogen

Voorspel leervermogen en verbeter bedrijfsprestaties

Leervermogen wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent om (nieuwe) kennis en vaardigheden op te nemen, in de praktijk toe te passen en om te zetten in goede prestaties. Uiteraard spelen factoren als persoonlijkheid en motivatie ook een rol, maar leervermogen bepaalt uiteindelijk of prestaties geleverd kunnen worden, of niet. U kunt leervermogen voorspellen door het te testen. Daarmee heeft u een zeer belangrijk instrument in handen om uzelf én uw bedrijfsprestaties te verbeteren.

De procedure

1. Intakegesprek

Door de organisatiepsycholoog wordt tijdens een één-op-één-gesprek een psycho-analyse verzorgt. Het gesprek behandelt de leer- & competentiedoelen, de meest belangrijke bedrijfsprestatiegebieden, het karakter en de persoonlijkheid van de kandidaat. Tijdens de intake wordt de kandidaat voorbereid op online-test(en).

 

2. Profielbepaling

In samenspraak wordt vastgesteld wat het ideale profiel en de bijbehorende competenties zijn die de kandidaat nastreeft.

 

3. Online test(en)

Via online vragenlijsten wordt het leervermogen getest en hoe deze het snelst kan worden ontwikkeld.

 

4. Adviesrapport

Er wordt een rapportage uitgebracht die leerprestaties voorspelt en aangeeft hoe de meest relevante competenties kunnen worden ontwikkeld.

 

Het assessment kan ook ingezet worden om te bepalen hoe opleidingskosten efficiënter kunnen worden ingezet, om te bepalen welke training wel of geen zin heeft, maar ook bij werving en selectie.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u hulp bij het maken van de juiste keuze?

Meer info