Ondernemend Leiderschap

Hoe word je een ondernemend(er) leider?

Leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie.

 

De prestaties van mensen in organisaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van het leiderschap. Er zijn belangrijke gebieden om de kwaliteit van leiderschap te ontwikkelen, zoals strategisch kunnen denken en handelen, of het kunnen herkennen, beïnvloeden en veranderen van gedrag van mensen, tot het kunnen managen van groei en verandering.

 

Vanuit actueel (neuropsychologisch en sociaal psychologisch) onderzoek is af te leiden wat (in)effectieve manieren van leidinggeven zijn en hoe je effectief(ver) leiding kunt geven. De training Ondernemend Leiderschap is opgebouwd vanuit dergelijk onderzoek. Tijdens de training wordt ervaringsonderzoek naar leiderschapsgedrag onder managers bij verschillende Nederlandse bedrijven gebruikt. Het maakt de training bijzonder leerzaam en geeft je alle ingrediënten om je tot een effectief(-ver) leider te kunnen ontwikkelen.

 

Omdat leiderschapsontwikkeling mede afhankelijk is van de context waarbinnen je opereert, wordt de training op uw situatie ingericht.

Onderwerpen

De training Ondernemend Leiderschap bestaat uit 4 modules, met de volgende onderwerpen:

Module: Persoonlijke effectiviteit

 

 1. Hoe kom je tot effectief(-ver) leiderschap? Wat zijn (in)effectieve manieren van leiderschap? Wat moet je (niet) doen om tot effectief leiderschap te komen?
 2. Welke belemmeringen, persoonlijk en in je omgeving, kunnen leiden tot inefficient leiderschap? Hoe kun je die belemmeringen overwinnen?
 3. Hoe ontwikkel je het gedrag en de vaardigheden van een ondernemend leider?
Module: Strategisch denken en handelen

 

 1. Aan welke eisen moet een adequate strategie voldoen? Wat is je rol als leider bij strategie-ontwikkeling? Wat is strategisch handelen en hoe ontwikkel je dat?
 2. Welke denkinstrumenten en denkmethoden bevorderen strategisch denken en hoe pas je die toe?
 3. Hoe ontwikkel je leiderschapsgedrag bij de implementatie van een groei- of veranderstrategie?
Module: Herkennen, beïnvloeden en veranderen van gedrag

 

 1. Wat bepaalt (psychologisch) gedrag? hoe herken je de betekenis van gedrag, het waarom en het effect van gedrag?
 2. Hoe bepaal je de juiste coach methodiek om gedrag te beïnvloeden of veranderen? Hoe pas je die methodiek adequaat toe?
 3. Hoe motiveer je mensen tot betere prestaties, hoe coach je mensen op de ontwikkeling van noodzakelijke competenties?
Module: Managen van groei en verandering

 

 1. Welke leiderschapsvaardigheden heb je nodig om groei en verandering adequaat te kunnen managen?
 2. Hoe kies je de juiste managementstijl bij groei en verandering?
 3. Hoe kunnen leiderschapsvaardigheden om groei en verandering te kunnen managen optimaal ontwikkeld worden?

De training Ondernemend Leiderschap is uitermate geschikt als een incompany programma voor directie- en managementteams. De training kan ingezet worden voorafgaande of tijdens de implementatie van groei- en verandertrajecten.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u hulp bij het maken van de juiste keuze?

Meer info